Procedura wydawnicza:

 1. Zgłoszenia publikacji do Wydawnictwa przyjmowane są przez cały rok.
 2. Każda publikacja składana do Wydawnictwa jest weryfikowana przez system antyplagiatowy.
 3. Publikacje naukowe poddawane są dwustopniowej recenzji. W pierwszej kolejności publikacja podlega wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej przez Wydawnictwo. Na jej podstawie publikacja zostaje odrzucona lub skierowana do recenzji zewnętrznej. 
 4. Wydawnictwo wspólnie z autorem/autorami zgłoszenia ustala szczegóły dotyczące przyszłej publikacji, tj.:
  - Podpisywana jest umowa wydawnicza, która określa przede wszystkim zakres obowiązków Wydawnictwa i autora,
  - Następuje przekazanie publikacji do Wydawnictwa i do recenzji,
  - Dokonuje się rezerwacji numeru ISBN.
 5. Wydawnictwo dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w dostarczonej publikacji za zgodą autora.
 6. Autorzy mają prawo odniesienia się do uwag recenzentów i złożenia do Wydawnictwa swojej odpowiedzi na recenzję.

Procedura recenzji:

 1. Wszystkie publikacje zgłoszone do Wydawnictwa poddawane są dwustopniowej  recenzji wydawniczej – recenzji wewnętrznej przeprowadzanej przez Wydawnictwo oraz recenzji zewnętrznej. 
 2. W przypadku recenzji zewnętrznej Wydawnictwo przekazuje potencjalnemu recenzentowi streszczenie publikacji, na podstawie której decyduje on o przyjęciu lub rezygnacji ze sporządzenia recenzji. 
 3. Po przyjęciu publikacji przez recenzenta Wydawnictwo przekazuje mu pełny materiał i określa termin opracowania recenzji. 
 4. Recenzent przekazuje opracowaną recenzję publikacji zawierającą informację o braku kwalifikacji do druku, jego kwalifikacji bez poprawek lub zgody na jego druk po uzupełnieniu uwag merytorycznych lub innych wskazanych przez recenzenta. 
 5. Autor publikacji jest informowany o wyniku recenzji i może odnieść się do uwag recenzenta.  
 6. W przypadku, kiedy recenzja zawiera opinię o wprowadzeniu zmian lub informacje o konieczności uzupełnienia pewnych treści, recenzent ma prawo do ponownego wglądu w poprawiony przez autora tekst. 
 7. Każda z publikacji zostaje wcześniej weryfikowana w systemie antyplagiatowym.
 8. Pozytywna recenzja wydawnicza i pozytywny wynik testu antyplagiatowego jest warunkiem przyjęcia publikacji do druku i rozpoczęcia prac redakcyjnych.