Procedura recenzji:

  1. Wszystkie publikacje zgłoszone do Wydawnictwa poddawane są dwustopniowej  recenzji wydawniczej – recenzji wewnętrznej przeprowadzanej przez Wydawnictwo oraz recenzji zewnętrznej. 
  2. W przypadku recenzji zewnętrznej Wydawnictwo przekazuje potencjalnemu recenzentowi streszczenie publikacji, na podstawie której decyduje on o przyjęciu lub rezygnacji ze sporządzenia recenzji. 
  3. Po przyjęciu publikacji przez recenzenta Wydawnictwo przekazuje mu pełny materiał i określa termin opracowania recenzji. 
  4. Recenzent przekazuje opracowaną recenzję publikacji zawierającą informację o braku kwalifikacji do druku, jego kwalifikacji bez poprawek lub zgody na jego druk po uzupełnieniu uwag merytorycznych lub innych wskazanych przez recenzenta. 
  5. Autor publikacji jest informowany o wyniku recenzji i może odnieść się do uwag recenzenta.  
  6. W przypadku, kiedy recenzja zawiera opinię o wprowadzeniu zmian lub informacje o konieczności uzupełnienia pewnych treści, recenzent ma prawo do ponownego wglądu w poprawiony przez autora tekst. 
  7. Każda z publikacji zostaje wcześniej weryfikowana w systemie antyplagiatowym.
  8. Pozytywna recenzja wydawnicza i pozytywny wynik testu antyplagiatowego jest warunkiem przyjęcia publikacji do druku i rozpoczęcia prac redakcyjnych.