Okładka - Public relations - nie tylko Facebook
  • Okładka - Public relations - nie tylko Facebook

Public relations - nie tylko Facebook

34,00 zł
Brutto

Książka "Public relations - nie tylko Facebook" będąca pokłosiem Kongresu Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie, zawiera prezentację badań oraz doświadczeń z obszaru komunikowania społecznego i marketingowego naukowców i praktyków public relations w początkach drugiej dekady XXI wieku.

Ilość

Książka "Public relations - nie tylko Facebook" będąca pokłosiem Kongresu Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie, zawiera prezentację badań oraz doświadczeń z obszaru komunikowania społecznego i marketingowego naukowców i praktyków public relations w początkach drugiej dekady XXI wieku.

W niniejszej książce badacze analizują zarówno zmieniające się otoczenie, w którym realizowane są działania komunikacyjne, nowe oczekiwania publiczności, pojawiające się idee i wyzwania, jak też instrumentarium public relations, które ewoluuje w zawrotnym tempie, usuwając w niebyt kolejne środki i zastępując je nowocześniejszymi, szybszymi, oferującymi większe możliwości. Autorzy zauważają jednocześnie zjawisko trwającego nieustannie poszukiwania skutecznych i efektywnych metod prowadzenia dialogu z interesariuszami, którego celem jest zdobycie ich uwagi i zaufania oraz zbudowanie dobrych relacji. Determinacja podmiotów życia społecznego jest często tak duża, że skłania do podejmowania działań i stosowania form językowych i graficznych radykalnych, nierzadko naruszających dotychczasowe standardy etyczne – autorzy stawiają więc pytania o granice i naturalne bariery, a nawet potrzebę samooczyszczenia lub samoograniczenia branży.

Wciąż aktualna jest również pojawiająca się w książce problematyka samorządowego PR. Dialog gminy, miasta czy województwa z otoczeniem w celu budowania relacji opartych na zaufaniu to kwestia dotycząca każdego mieszkańca Polski. Od jego jakości zależy nie tylko realna jakość demokracji na szczeblu podstawowym, ale przede wszystkim różne aspekty zwykłego, codziennego życia lokalnych społeczności. Badania i płynące z nich wnioski w tym obszarze to przykład niezwykle praktycznego zastosowania nauki o komunikowaniu.

Arkusz danych

Wydawnictwo
Newsline
Autor
K. Stasiuk-Krajewska, Z. Chmielewski, D. Tworzydło
ISBN
978-83-938827-0-0
Liczba stron
179
Rok wydania
2013
Okładka
miękka