• Nowy

Rola mediów w kreowaniu wizerunku wpływowych kobiet

50,00 zł
Brutto

W monografii Autorka uwzględnia charakterystykę zagadnień, które dotyczą stopnia wpływu mediów na kreowanie wizerunku wpływowych kobiet.

Ilość

Współczesne media odgrywają istotną rolę w procesie socjalizacji i utrwalania wzorców mających związek z postrzeganiem określonych grup społecznych, m.in. definiując, co oznacza bycie kobietą czy mężczyzną. Rzeczywistość medialna często jest odbierana jako zjawisko o obiektywnym i jednocześnie naturalnym charakterze kształtujące system przekonań, poglądów czy postaw jednostek. W przekazach medialnych wizerunki medialne kobiet i mężczyzn odzwierciedlają pełen zestaw stereotypowych ról płciowych. Media sprzyjają wytwarzaniu i podtrzymywaniu stereotypów związanych z „kobiecością” i „męskością”. Zagadnienie medialnego wizerunku wpływowych kobiet to niewątpliwie trudny i obszerny temat, który wymaga złożonej i wielowymiarowej analizy uwzględniającej różne rodzaje medialnego przekazu.

 

W monografii Autorka uwzględnia charakterystykę zagadnień, które dotyczą stopnia wpływu mediów na kreowanie wizerunku wpływowych kobiet. Analiza literatury przedmiotu oraz doświadczenia zawodowe Autorki monografii wskazują, że dzięki temu możliwe będzie zdobycie wiedzy, która pozwoli na efektywne zarządzanie wizerunkiem osobistym wpływowych kobiet. Wiedza ta może się okazać przydatna dla specjalistów pracujących przy tworzeniu strategii wizerunkowych, menedżerów gwiazd, doradców wizerunkowych, a także osób zainteresowanych zarządzaniem wizerunkiem osobistym.

Arkusz danych

Wydawnictwo
Newsline
Autor
E. Zakrzewska
ISBN
978-83-965447-6-6
Liczba stron
200
Rok wydania
2023
Okładka
miękka