Kondycja dialogu społecznego i podmiotowości komunikacyjnej instytucji

Przedmiotem publikacji jest podmiotowość komunikacyjna i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego (RDS) w latach 2015-2019 jako kluczowego podmiotu instytucjonalnego dialogu społecznego w Polsce.

Ilość

Celem publikacji jest określenie funkcji pełnionych przez instytucje dialogu społecznego w demokratycznej formie sprawowania władzy z dominującym komponentem medialnym prowadzącym do formułowania koncepcji demokracji medialnej, w której komunikacja publiczna instytucji kształtowana jest przede wszystkim przez jej medialne zapośredniczenie.

Ważnym procesem, na który w publikacji zwrócono szczególną uwagę, jest mediatyzacja życia publicznego. W jej konsekwencji obywatele, wykorzystując szeroką paletę narzędzi komunikacyjnych, uczestniczą w polityce, gospodarce, kulturze i życiu społecznym. Proces mediatyzacji, na którego tle przeanalizowano aktywność RDS, związany jest także z założeniem, iż komunikacja stanowi podstawowe źródło informacji i wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. Jest niezbędna do osiągania różnorodnych celów jednostek, grup społecznych oraz instytucji i władz publicznych. Dla zobrazowania zmediatyzowanego systemu politycznego w publikacji użyto sformułowania „demokracja medialna”, wskazując na współczesną nierozerwalność sfery publicznej i medialnej.

Książka w całości dostępna jest w wersji on-line (zakładka załączniki).

Arkusz danych

Wydawnictwo
Newsline
Autor
K. Ciesiołkiewicz
ISBN
978-83-965447-1-1
Liczba stron
312
Rok wydania
2023
Okładka
miękka